پارس کده

دانش تنها گنجینه ایست که با شما همراه میماند (((متن هایی با چند معنی)))

پارس کده

دانش تنها گنجینه ایست که با شما همراه میماند (((متن هایی با چند معنی)))

سلام من اریا برادران هستم و متولد1385/4/23هستم اگه کاری داشتید در خدمتم
aria.baradaran@gmail.com