سلام می خواستم بپرسم اگه مایل به همکاری هستید دریغ نکنید گناه دارم تنهام