یک روز با مامانم رفته بودیم کفش بلا تا کفش بخریم بعد فروشنده شروع کرد تعریف از محصولاتش بعد مامانم اومد خود شیرینی کنه گفت:بعله ما همیشه کفشای پسرم رو از ملا و بلی(اشتباه تایپی نیس اشتباهی تلفظ کرد) میخریم

بعله ما کفشمون رو از اون جا خریدیم و از اون به بعد حتی در شعاع 1کیلومتری اونجا نزدیک نشدیم!!!

ولی برید از کفشای ملا و بلی دیدن کنید شرمنده بازم اشتباه گفتم😂😂خدافظ