میاد میگه ۱۵رو ارسال کنید بعد نمیدونم رو قبضم چقد میاد عیدی نداد هم هیچ میگع شما درخواست حمایت مالی کردین الان اگه تو مسابقات جام جهانی نگا کنین میبینین خیلی ریز نوشته هزینه ی هر پیامک ۵۰۰۰تومن  واقعا چی بگم من