هپی نیو یر بعععع(باز کلاه قرمزی دیدم) امسال خوبی و بدی دیدین حلال کنید و برای شما هم سال خوبی را آرزومندیم و بیا اینم اومد(سال نو) ماچ ماچ اینم عیدی من به شما بوم اغاز سال ۱۳۹۷