میدونی تو این دنیا همه می خوان ازت ایراد بگیرن اما نمی دونن خودشون پر از عیب هستند