درسته که میگن جواب ابلهان خاموشیست اما همیشع این معنی رو نداره مثلا تو وب طرف حال نداره یا در واقعیت طرف یا مرده یا تو کماست یا لاله یا هم همونه... دیگه قضاوت از شماس😁