سلام اگر میبینین که فایل ها دانلود نمی شن گزارش دهید تا این مشکل را حل کنیم