من از ساعت 6:) عصر کراوات بستیم یادم رفت بلد نیستم باز کنم و تا الان در تنهایی مهمان کراواتیم