ما که ۸۰ص مشق نوشته بودیم و گزاشته بودیم کنار... و ماشاالله با خود خر گوش اوردند و دفتر ما را هم جوید و اکنون من در حال نوشتن هستم و تا ص ۵رسیدیم:(  

از حالم با خبر شوید(عکس مثلا منم:d)