بابا همه دارن از چت روم لفت میده این شیطونه داره مارو وسوسه میکنه دستتو بزار رو leave chanel  ولی دلم نمیاد خرطم این فیل رو ول کنم ببینیم چه میشود 

گر این کله ی پوک کند کار      میمانم من در این وب بی عار

فردا که بچه ها میرن اردو ما و چند نفر دیگه تو کلاس میمونیم واسه غاز چرونی گر این غاز سر به فلک کشد     دل من حتما برایش پر کشد

امروز یک توپ خورد تو ملاجم اومدم اینجا خزعبلات میگم

در این وب نوشتیم هر چه خواستیم.    ادرسش را ندادیم بر هرکس هرکس که خواستیم

شعر را ما ننوشتیم حافظ و سعدی جناب قدح مینویسند خداحافظ تا دیداری دیگر